DevUX

Øystein Ellingbø

Øyvind Kvangardsnes

Lightning talk - in Norwegian

God flyt i grenselandet mellom Utvikling, UX og design er utfordrende; spesielt når man skal levere kontinuerlig og med kort ledetid fra idé til produkt.

Vi deler våre erfaringer på hvordan angripe denne problemstillingen. Viser våre metoder, verktøy og grep, samt noen argumenter for hvorfor dette er viktig. Kort sagt DevUX.