Trenger vi egentlig prosjektledere?

Christina Kjær Seime

Lightning talk - in Norwegian

Det er bred enighet i Smidigmiljøet om at vi må slutte med IT-prosjekter. Det å organisere arbeidet i prosjekter gir ikke mening for utvikling av software. Ok, så vi er enige om at vi vil slutte med prosjekter, men hva da med prosjektlederen? Er det ikke lenger bruk for prosjektledere i en moderne IT-organisasjon?

Denne lyntalen vil ta for seg prosjektlederens rolle og se på om de fortsatt trengs. Har vi ikke lenger bruk for egenskapene en prosjektleder innehar? Eller har vi akkurat like stor bruk for det nå som tidligere? Kom på denne lyntalen og få svaret! -Vel, mitt svar da hvertfall...