Driftsleverandører, skjerp dere!

Erik Assum

Lightning talk - in Norwegian

Driftsleverandører er idag mest opptatt av SLA'er og å holde utviklere ute av produksjonsmiljøene.

Samtidig har vi aktører som Heroku, Github og Travis CI som gjør alt de kan for at utviklerne skal få ting ut i produksjon så fort som mulig.

I denne lyntalen tar jeg et oppgjør med det jeg mener er en antikvarisk måte å levere drift på samtidig som jeg maler opp et bilde av min drømmeverden for oss utviklere.