Offline først og søk på steroider med Couchbase Mobile og Elasticsearch

Vegard Haugstvedt

Lightning talk - in Norwegian

Mange mobilapplikasjoner har som hovedmål å tilby søkbart innhold fra server. Samtidig skal de fungere offline også. Og det skal gå raskt! Her smelter Couchbase og ElasticSearch sammen til en himmelsk kombinasjon: Jeg vil gå gjennom hvordan du enkelt og raskt kan oppnå offline lagring, rask og enkel synkronisering av innhold og et kraftig søk ved å kombinere Couchbase Lite, Couchbase Server og Elasticsearch.

Selv i dagens tilkoblede samfunn vil du ikke kunne unngå å fra tid til annen være offline, enten det er på hytten, i utlandet, i kjelleren eller på butikken. Dette må vi som utviklere ta inn over oss. Vi må ikke bare ta hensyn til det, men vi bør utvikle for en offline tilstand! Trenger du virkelig å synkronisere med server for hver sidelasting? Må dataene brukeren legger inn ligge på server umiddelbart? Nei, men det bør være så sømløst som mulig for brukeren å hoppe mellom online og offline tilstand.

Ved å bruke Couchbase Lite, kombinert med Couchbase SyncGateway, kan applikasjonen lagre data i den lokale databasen på mobilen, og så synkroniseres dataene til server som en bakgrunnsjobb når mobilen får nettverkstilgang. Tilsvarende kan innhold synkroniseres fra server til mobilen, slik at det er tilgjengelig offline til en hver tid. Dermed har man også eliminert mye ventetid som går med til kommunikasjon med serveren, og appen kjører like raskt enten den er på Wifi, mobilnettet eller er offline.

Samtidig ønsker vi å tilby en rikere opplevelse når brukeren er online. Kraftig fritekstsøk er en slik funksjonalitet, og Elasticsearch er en av teknologiene som leder an her. Jeg skal vise hvordan Elasticsearch kan brukes til å indeksere og søke i dokumenter fra Couchbase, og kombineres med Couchbase Lite for å servere innhold med veldig høy hastighet.