3 overraskelser når det kommer til endring

Therese Ingebrigtsen

Lightning talk - in Norwegian

"Folk liker ikke endring" sies det, og samtidig påstår de fleste selskap at her er "endring det eneste som er konstant!" 

Som prosjektleder, personalleder og "Agile Coach" har jeg vært svært interessert i endring og endringsledelse. Både hvordan det påvirker folk og hvordan man kan gjennomføre store forrandringer på en suksessfull måte. For ikke så lenge siden kom jeg over noen veldig spennende teorier og noen interessante referanser til forskning rundt dette emnet. Det påvirket måten jeg i dag håndterer endringssitiasjoner og endringsledelse.

Jeg vil i denne presentasjonen dele disse teoriene, noen eksempler på utfordringer og litt om forskning gjort på problematikken knyttet til det å få til endringer. Jeg vil også dele en slags oppskrift, eller en huskeliste, som kan være nyttig når man står ovenfor store forrandringer som krever at man gjør ting på en litt annen måte. Og så vil jeg komme med 3 overraskelser rundt endring.