Angular 2.0

Ingvild Indrebø

Lightning talk - in Norwegian

Angular er ikke lenger det de fleste forbinder med det nye kule javascriptrammeverket. I stedet hører man kritikk angående ytelse, bratte læringskurver og for mye bruk av magi. Vil Angular-teamet med 2.0 kunne endre dette, og overbevise oss om at Angular 2.0 faktisk er dritkult? Vi ser på de drastiske endringene som er blitt gjort, og hvilke nye konsepter som taes i bruk.