GraphQL > REST API?

Henrik Glasø Skifjeld

Lightning talk - in Norwegian

I starten av 2015 viste Facebook fram hvordan de har løst noen av problemene med REST API-er - blant annet mange kall mellom klient og server for kompliserte datastrukturer og henting av datafelter man kanskje ikke trenger. De har utviklet en ny måte å utveksle data mellom klient og server - nemlig med noe som kalles GraphQL. Hva er det? Hvordan fungerer det? Hvilke problemer løser det?