Slick databaseintegrasjon i Scala

Fredrik Vraalsen

Short workshop - in English

Er du lei av Hibernate og andre ORMer? Får du ikke domenemodellen til å matche databasemodellen? Ender du opp med å skrive ren SQL for å komme rundt problemene?

SQL er den beste måten å snakke med databasen på, men vi vil gjerne ha typesikkerhet og statisk sjekking av uttrykkene våre. Kan vi få det beste fra begge verdener?

Slick er et bibliotek for å aksessere relasjonsdatabaser fra Scala. Den lar det skrive databasespørringer direkte i Scala som om man jobber mot collections, tilsvarende LINQ i .Net-verdenen. Du får gevinster som typesikkerhet, statisk sjekking av uttrykk ved kompileringstid, og mulighet for å komponere enkle spørringer til større uttrykk.

Workshopen blir en kombinasjon av foredrag og praktiske oppgaver i Scala.

Hva lærer man?

  • Spørringer mot databasen
  • Mapping mellom tabeller og domeneklasser
  • Komponering av spørringer (joins m.m.)
  • Legge til og oppdatere data (CRUD)
  • Nyheter i Slick 3.0, bl.a. reactive streaming

Burde kunne på forhånd

Fordel med noe kjennskap til Scala fra før, men ikke noe krav.

Primarily for: Developers

Participant requirements: Laptop with IDE, Scala, Git and Maven Will provide Maven-based code repo on Github