React Native: En revolusjon innen apputvikling?

Magnús Dæhlen

Lightning talk - in Norwegian

React er blitt et mer og mer populært rammeverk i nettsideutvikling. I år har også React kommet i en native utgave for iOS og Android som utfordrer både hybrid-rammeverkene og de opprinnelige native språkene.
Dette åpner for en helt ny verden for webutviklere, men hvordan kan man overføre kompetansen og erfaringen fra React til React Native?
Jeg har jobbet med både å utvikle en nettside i React og deretter lage en React Native iOS-app for samme prosjekt. I dette foredraget viser jeg hvordan man går fra React til React Native.