Hvordan lage modder til Minecraft med Forge

Bjørn Hamre

Lightning talk - in Norwegian

Lær kidsa koding-bevegelsen har hatt en enorm framgang de siste årene og antall kodeklubber har eksplodert. Målet er å hjelpe de unge til å ikke bare bli brukere, men også skapere med teknologien som verktøy. Å lære programmering "bare for å programmere" fenger ikke de unge, men hvis det kan innføres som en del av deres daglige aktiviteter er det lettere å nå fram.

Spillet Minecraft har raskt blitt et av verdens mest populære (25. februar 2014 hadde det 100 millioner registrerte brukere), og noe av det gøyeste barna vet er å utvide spillet ved å installere modder som lar dem bygge nye ting eller tilpasse spillet til sine ønsker. Forge er en av de mest populære bibliotekene for å kjøre Minecraft med modder og lage egne modder. Forge gjør det lett å programmere egne mods (i Java), teste dem i IDE-en og pakke dem for deling med venner.

Vi som er litt kode-kyndige har et spesielt ansvar for å inspirere og lære opp de unge. I løpet av denne lyntalen vil jeg vise hvor lett det er å komme i gang med mod-programmering i Java med Forge. Dog en liten advarsel: Begynner du først å lage modder er det lett å bli hektet...