Hvordan vi bygget Norges første hel-responsive nettbank.

Harald Hovdevik

Short talk - in Norwegian

Året var 2013, og Skandiabanken satt med en mobilbank, en nettbank og en kapasitetsutfordring.  Det var ikke mulig å få utviklet alt vi ville, og i hvert fall ikke mulig å få ut all funksjonalitet i begge kanaler. 

 

En dristig beslutning om å bygge en ny nettbank for å dekke alle plattformer ble tatt, og arbeidet med å bygge norges første hel-responsive nettbank ble startet.

 

Vi ønsker å dele noen av erfaringene vi har gjort oss på ferden frem til i dag.  Jeg kommer til å snakke om hvilke problemer vi støtte på, hvilke avveininger som måtte gjøres og hvilke valg som ble tatt.  Teknologiske prinsipper vi har støttet oss på, og hvordan dette har påvirket implementasjonen.  Sist, men ikke minst, kommer jeg til å si litt om hvilke konsekvenser dette har hatt for kundene våre og hvordan de bruker tjenestene våre.