Stor endring i kjernefunksjonalitet - er det så lurt da?

Anne Landro

Short talk - in Norwegian

I forbindelse med ny jordskiftelov av 2016, skal Jordskifterettene begynne å bruke det eksisterende saksbehandlingssystemet til Ting- og Lagmannsretten. Vi hoppet på dypt vann og tok tak i den viktigste kjernekomponenten i hele systemet og forandret den totalt.

 

Vi deler våre erfaringer med å introdusere nye og radikalt annerledes løsninger til en eksisterende brukergruppe, og hvordan vi gikk frem for at veldig ulike behov skulle løses i felles funksjonalitet.