LDD - Log Driven Development

Martin Larsson

Lightning talk - in Norwegian

Det finnes et utall forskjellige idéer om hva som bør drive utviklingen av en applikasjon, Test, Behaviour, Domain, Resumé .... Men hvis man tenker seg om litt, innser man fort at det viktigste resultatet av at en bruker kjører applikasjonen vår, er en god logg. Det logiske da er å bruke den Perfekte Loggen(tm) som driver for applikasjonsutviklingen, ergo Log Driven Development.

Denne lyntalen tar en kjapp oppsummering av hva som *egentlig* er viktig i progrogramvareutvikling.